Časté otázky články

Kategórie
 
 
 
 
 

LUXERA www.luxera-lighting.com

Lampa, lampy, svetlo, LUXERA, led, elektro, elektronika.
 
Žiarivkové, žiarovkové, priemyselné, interiérové, vstavané, nábytkové, lustrové, stolové svietidlá LUXERA, široký sortiment, dobrá kvalita nízke ceny.
 
 
 
Luxera facts2009 - Založenie firmy Luxera s.r.o. na Slovensku
2009 - Založenie firmy Luxera Ltd. BG v Bulharsku
2010 - Otvorenie show room Luxera v Sofii s plochou 380m2
2010 - Založenie Luxera Kft.HU v Maďarsku
2011 - Otvorenie show room Luxera v Bratislave s plochou 205m2
 

Elektronika TV AUDIO VIDEO

V našom e-shope v krátkom čase nájdete široký sortiment elektroniky, domácich spotrebičov bielej a čiernej techniky.
 
 
 
TELEVÍZORY -Sady TV, 3D plazmové TV, plazmové TV, 3D LED LCD TV, LED LCD TV, 3D LCD TV, LCD TV, klasické CRT TV, prenosné TV, príslušenstvo TV.
 
 
 
AUDIO - Sady domáce kiná a HI-FI, domáce kiná Blu-ray, domáce kiná DVD, mini a mikrosystémy, receivery, multimediálne stanice, gramafóny, reproduktory, príslušenstvo audio, sady audio, RDMG a rádiá, discmany, MP3 a multimédiá, rádiobudíky, diktafóny, slúchadlá, mikrofóny a minirepro.
 
 
 
VIDEO - DVD sady, DVD prenosné, DVD prehrávače, DVD rekordéry, kombinácia DVD - VHS, video.
 
 
 
SATELIT - Sady pre príjem TV a rádií, satelitné komplety, satelitné prijímače, paraboly, DVB-T prijímače, príslušenstvo satelity, príslušenstvo TV a rádií.
 
 
 
 
 
Elektro BALUPA Váš partner v oblasti ELEKTRO. Dajte si vyhľadať do vyhľadávačov slová : elektro, elektronika, TV, audio, video, hifi, lampa, lampy, svietidlá, led, žiarovky, žiarivky, elektro, elektronika v nemalom počte sa spoja tieto slová v jeden výraz www.balupa.sk. Už s viac ako 10 000 produktov na našej stránke dokáže pokryť kompletné požiadavky domácnosti v oblasti ELEKTRO.
 

Svietidlá EGLO

Lampa lampy svietidlá LED žiarovky žiarivky elektro elektronika sú to všetko často opakované  a spájané slová s každým výrobcom, distribútorom a predajcom svietidiel.
 
 
 
Svietidlá EGLO sú v našom e-shope rozdelené do 11 tich základných kategórií: Stropné svietidlá EGLO, Stolové svietidlá EGLO, Stojanové svietidlá EGLO, Nástenné svietidlá EGLO, Závesné svietidlá sety EGLO, Lustrové svietidlá EGLO, Dekoračné svietidlá EGLO, Závesné svietidlá EGLO, Nástenné a stropné svietidlá EGLO, Plafonierové a prisadené svietidlá EGLO, Vstavané svietidlá EGLO a Nábytkové svietidlá EGLO
 
 
 
Elektro BALUPA Váš partner v oblasti ELEKTRO. Dajte si vyhľadať do vyhľadávačov slová : lampa, lampy, svietidlá, led, žiarovky, žiarivky, elektro, elektronika v nemalom počte sa spoja tieto slová v jeden výraz www.balupa.sk. Už s viac ako 10 000 produktov na našej stránke dokáže pokryť kompletné požiadavky domácnosti v oblasti ELEKTRO.
 

Svietidlá GLOBO

Svietidlá GLOBO - elektro
 
http://www.globo-lighting.com/
 
 
 
 
 
Lampa, lampy, svietidlá, LED, žiarovky, žiarivky, elektro, elektronika sú to všetko často opakované  a spájané slová s každým výrobcom, distribútorom a predajcom svietidiel.
 
 
 
 
 
GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. je členom medzinárodnej skupiny GLOBO.
 
Značka GLOBO bola založená v roku 1998 a produkcia svietidiel Globo je distribuovaná do viac ako 50-tich krajín sveta.
 
GLOBO sa zúčastňuje každoročne na medzinárodných špecializovaných výstavách vo Frankfurte, Miláne, Hong Kongu a v Moskve.
 
Sortiment pozostáva z viacej ako 2000 druhov svietidiel, ktoré sú distribuovane v Európe z dvoch distribučných centier.
 
Distribučné centrum pre zapadnú Európu sa nachádza v Rakúsku a distribučné centrum pre východnú Európu sa nachádza v GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. na Slovensku.
 
GLOBO EASTERN EUROPE disponuje modernými skladovými priestormi v Priemyselnom parku v Leviciach s kapacitou viac ako 10 000 paletových miest. svetlá
 
Najdôležitejší obchodný partneri sú obchodné reťazce, nábytkové obchody a špecializovane predajne so svietidlami ako sú aj naše v Hliníku nad Hronom a v Žiari nad Hronom. V začiatkoch sme obchodovali svietidlá Globo cez iných predajcov, no postupom času sme z dôvodu skvalitnenia služieb pre nášho zákazníka boli nútení prejsť k priamej spolupraci s f. Globo. Firma GLOBO má distribúciu svietidiel zabezpečenú svojím vlastným pravideľným rozvozom. Do našich obchodov distribuuje svietidlá každý pondelok v doobedňajších hodinách za podmienky, že sú svietidlá z našej strany objednané najneskôr v piatok do 12 00hod. Prevažná časť ponúkaných svietidiel je skladom v Leviciach. Aktuálny katalóg svietidiel GLOBO "Vision7" nájdete na stránke http://www.globo-lighting.sk/index.php?option=com_xgallery&view=category&id=2&Itemid=170&lang=sk tieto svietidlá, svetelné zdroje a príslušenstvo nájdete v našom eshope :http://www.balupa.sk/e-shop/kategoria/276/svietidla/globo. Náš prístup do skladového online systému GLOBO nám umožňuje hneď pri potvrdení vašej objednávky svietidiel vás informovať o stave svietidiel, či sú skladom u nás na predajniach, v distribučnom sklade v Leviciach, poprípade ak nie sú skladom ich termín naskladnenia. Svietidlá GLOBO sú v našom e-shope rozdelené do 11 tich základných kategórií: Stropné svietidlá GLOBO, Stolové svietidlá GLOBO, Stojanové svietidlá GLOBO, Nástenné svietidlá GLOBO, Závesné svietidlá GLOBO, Lustre lustrové svietidlá GLOBO, Dekoračné svietidlá GLOBO, Záhradné svietidlá GLOBO, Nástenné stropné svietidlá GLOBO, Plafonierové svietidlá GLOBO a Vstavané svietidlá GLOBO. Niektoré kategórie majú v názve dva druhy svietidiel, napríklad "nástenné stropné" je to z toho dôvodu, že tieto svietidlá sú v takom prevedení že sú vhodné na montáž aj na stenu aj na strop.
 
 
 
Elektro BALUPA Váš partner v oblasti ELEKTRO. Dajte si vyhľadať do vyhľadávačov slová : lampa, lampy, svietidlá, led, žiarovky, žiarivky, elektro, elektronika v nemalom počte sa spoja tieto slová v jeden výraz www.balupa.sk. Už s viac ako 10 000 produktov na našej stránke dokáže pokryť kompletné požiadavky domácnosti v oblasti ELEKTRO.
 

Baterky - lampáše - baterkové svietidlá

 

Vyhláška č.508/2009

Zbierka zákonov č. 508/2009
 
508
 
V Y H L Á Š K A
 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 
z 9. júla 2009,
 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
 
republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona
 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
 
len „zákon“) ustanovuje:
 
Základné ustanovenia
 
§ 1
 
Táto vyhláška ustanovuje
 
a) podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
 
zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
 
na výkon niektorých pracovných činností a na
 
obsluhu niektorých technických zariadení,
 
b) technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
 
technické zariadenia.
 
§ 2
 
(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na technické zariadenia
 
tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové a ich časti
 
(ďalej len „technické zariadenie“).
 
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia,
 
ktoré sú určenými výrobkami,1) do ich uvedenia
 
na trh alebo uvedenia do prevádzky.
 
§ 3
 
Vymedzenie pojmov
 
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
 
a) opravou činnosť na technickom zariadení vrátane
 
jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie
 
a montáže smerujúca k zabezpečeniu
 
jeho funkčného a bezpečného stavu,
 
b) rozsahom preukazu alebo osvedčenia druh vykonávanej
 
činnosti na technickom zariadení podľa druhu
 
a rozsahu technického zariadenia rozdeleného do
 
skupín podľa miery ohrozenia,
 
c) dodávateľom zamestnávateľ alebo fyzická osoba,
 
ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
 
ktorí dodávajú práce na vyhradených technických
 
zariadeniach alebo dodávajú vyhradené technické
 
zariadenia,
 
d) bezpečnostnotechnickou požiadavkou požiadavka
 
upravujúca technické riešenie a spôsob prevádzky
 
a kontroly technického zariadenia ustanovená právnymi
 
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci2) alebo požiadavka
 
posúdená a uvedená právnickou osobou
 
oprávnenou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti
 
technických zariadení podľa § 14 zákona
 
(ďalej len „oprávnená právnická osoba“) v odbornom
 
stanovisku, ak požiadavky na technické zariadenie
 
nie sú upravené právnymi predpismi a ostatnými
 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
 
pri práci,
 
e) odborným vzdelaním ukončené stredoškolské vzdelanie
 
technického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie,
 
ktorých súčasťou je výučba obsahujúca aspoň
 
opis konštrukcie a funkcie príslušného technického
 
zariadenia,
 
f) odbornou praxou činnosť pri projektovaní, konštruovaní,
 
montáži, oprave, rekonštrukcii a pri výkone
 
kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia
 
príslušnej skupiny,
 
g) elektrickou inštaláciou zostava vzájomne spolupracujúcich
 
elektrických zariadení s koordinovanými
 
vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie určených cieľov,
 
h) plynmi látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom
 
stave pri teplote 15 oC a pri tlaku 0,1 MPa,
 
i) nebezpečným plynom alebo nebezpečnou kvapalinou
 
chemická látka a chemický prípravok,3) ktoré sú
 
výbušné, mimoriadne horľavé, veľmi horľavé, ak ich
 
najvyššia pracovná teplota je vyššia ako bod ich
 
vzplanutia, veľmi jedovaté, jedovaté alebo oxidujúce,
 
a tiež iné plyny a ich zmesi v takých množstvách
 
alebo koncentráciách, ktoré môžu ohroziť život alebo
 
zdravie ľudí.
 
§ 4
 
Rozdelenie technických zariadení
 
(1) Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa
 
miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiČiastka
 
178 Zbierka zákonov č. 508/2009 Strana 3893
 
1) § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
 
zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) § 39 Zákonníka práce.
 
3) § 3 ods. 1 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
ny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou
 
mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia
 
s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické
 
zariadenia s nižšoumierou ohrozenia. Rozdelenie technických
 
zariadení je uvedené v prílohe č. 1.
 
(2) Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia
 
skupiny B sa považujú za vyhradené technické
 
zariadenia.
 
Technická dokumentácia
 
§ 5
 
(1) Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
 
zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti
 
vyhradených technických zariadení určuje
 
technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická
 
dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia
 
(ďalej len „konštrukčná dokumentácia“)
 
a sprievodná technická dokumentácia.
 
(2) Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ
 
vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými
 
požiadavkami. Obsah konštrukčnej
 
dokumentácie vyhradeného technického zariadenia
 
je uvedený v prílohe č. 2.
 
(3) Vyrábať,montovať namieste budúcej prevádzky
 
a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie
 
možno iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku
 
ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14
 
ods. 1 písm. d) zákona, ktorým sa posudzuje konštrukčná
 
dokumentácia (ďalej len „odborné stanovisko
 
k dokumentácii“). Pri vyhradenom technickom
 
zariadení elektrickom sa odborné stanovisko k dokumentácii
 
vyžaduje iba na technické zariadenie skupiny
 
A.
 
(4) Odborné stanovisko k dokumentácii sa vydá na
 
základe žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie,
 
ak je konštrukčná dokumentácia v súlade s bezpečnostnotechnickými
 
požiadavkami.
 
§ 6
 
Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú
 
na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečí
 
dodávateľ vyhradeného technického zariadenia
 
v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah
 
sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného
 
technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3.
 
§ 7
 
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
 
zdravia pri práci pri činnosti súvisiacej s výrobou,
 
montážou, rekonštrukciou, opravou a dodávkou
 
technického zariadenia
 
(1) Pri výrobe, montáži, rekonštrukcii alebo oprave
 
technického zariadenia sa bezpečnosť a ochrana zdravia
 
pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení
 
zabezpečí najmä
 
a) organizačnou štruktúrou, určením postupov a procesov
 
potrebných na zaistenie bezpečnosti technických
 
zariadení,
 
b) vykonávaním prác odborne spôsobilými osobami,
 
najmä aby nerozoberateľné spoje4) na tlakových častiach
 
vyhradených technických zariadení tlakových,
 
nosných častiach vyhradených technických zariadení
 
zdvíhacích a žeriavových dráh, častiach vyhradených
 
technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú
 
do priameho styku s plynom, na oceľových
 
konštrukciách5) vyhradených technických zariadení
 
zhotovovali osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou,
 
6)
 
c) používaním základných materiálov a prídavných
 
materiálov s príslušnou dokumentáciou pri zhotovovaní
 
nerozoberateľných spojov,
 
d) vykonaním kontroly stavu bezpečnosti technického
 
zariadenia podľa § 9.
 
(2) Výrobca a dodávateľ preukazuje dokladmi o výsledkoch
 
prehliadok, kontrol a skúšok vlastnosti častí
 
technických zariadení, ktoré môžu ovplyvniť ich bezpečnosť
 
a pri ktorých je to určené v odbornom stanovisku
 
k dokumentácii alebo bezpečnostnotechnickými
 
požiadavkami.
 
§ 8
 
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
 
a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke
 
technického zariadenia
 
Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom
 
a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona,
 
ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie
 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečia bezpečnosť
 
technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú
 
bezpečnostnotechnické požiadavky a
 
a) vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického
 
zariadenia vrátane dokladov o vykonaných
 
prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 
b) vedú evidenciu vyhradeného technického zariadenia
 
s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému
 
stavu,
 
c) vydajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku
 
vyhradeného technického zariadenia skupiny A
 
v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
 
Strana 3894 Zbierka zákonov č. 508/2009 Čiastka 178
 
4) Napríklad STN EN ISO 15614 – 1 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovovýchmateriálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1: Oblúkové
 
a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin.
 
5) STN 73 2601 Zhotovovanie oceľových konštrukcií.
 
6) Napríklad STN EN 287-1+A2 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele, STN EN ISO 9606-2 Skúšky zváračov. Tavné
 
zváranie. Časť 2: Hliník a zliatiny hliníka (ISO 9606-2:2004), STN EN 13133 Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača, STN EN 13067 Personál
 
pre zváranie plastov. Skúšky odbornej spôsobilosti zváračov. Zváranie spojov.
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
d) zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti
 
technického zariadenia podľa § 9.
 
§ 9
 
Kontrola stavu bezpečnosti
 
technického zariadenia
 
(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
 
a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou
 
úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 
b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom
 
určená osoba alebo revízny technik,
 
c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny
 
technik,
 
d) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu
 
podľa § 18 ods. 1 a osoba určená prevádzkovateľom
 
podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.
 
(2) Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
 
sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických
 
požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie
 
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 
b) po inštalovaní namieste budúcej prevádzky pred prvým
 
uvedením do prevádzky a po inštalovaní na
 
inom mieste7) s výnimkou technického zariadenia
 
prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 
c) pred opätovným uvedením do prevádzky
 
1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,
 
2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže
 
byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
 
3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického
 
zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena
 
istenia,
 
4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom
 
práce,
 
d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok
 
na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených
 
lehotách.
 
(3) Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického
 
zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom
 
pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly
 
a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné
 
opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie,
 
odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku,
 
obmedzenie počtu prítomných osôb.
 
(4) Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti
 
technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví
 
o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi
 
alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly
 
stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží
 
k technickej dokumentácii technického zariadenia.
 
§ 10
 
Typová skúška
 
(1) Vyhradené technické zariadenie, pri ktorom sa
 
predpokladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov
 
rovnakého vyhotovenia, sa podrobí typovej skúške,
 
ktorou sa overuje, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii
 
typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko
 
k dokumentácii. Ak sa typovou skúškou preukáže
 
zhoda vyhradeného technického zariadenia s konštrukčnou
 
dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané
 
odborné stanovisko k dokumentácii, oprávnená právnická
 
osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona
 
osvedčenie o typovej skúške.
 
(2) Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré
 
bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, možno vykonať
 
zmeny po ich posúdení oprávnenou právnickou
 
osobou.
 
§ 11
 
Kontrola stavu bezpečnosti
 
technického zariadenia u výrobcu
 
(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu
 
sa kontroluje skúškami podľa príloh č. 5, 6 a 9.
 
(2) O výsledku vykonanej skúšky sa vyhotoví písomný
 
záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a podpis
 
výrobcom určenej osoby alebo revízneho technika a dátum
 
vykonania skúšky.
 
§ 12
 
Úradná skúška a opakovaná úradná skúška
 
(1) Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického
 
zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom
 
zariadení skupiny A a na vyhradenom technickom
 
zariadení plynovom uvedenom v prílohe č. 1 IV. časti
 
skupine B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) po
 
ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po
 
ukončení rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technické
 
zariadenie tlakové skupiny A a vyhradené technické
 
zariadenie plynové skupiny A, aj po ukončení opravy
 
tlakového celku zváraním. Úradnou skúškou sa overuje,
 
či vyhradené technické zariadenie podľa prvej vety,
 
ktoré nebolo uvedené do prevádzky podľa osobitného
 
predpisu,8) je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane
 
jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej
 
dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko
 
k dokumentácii.
 
(2) Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou
 
v pravidelných lehotách sa overuje, či vyhradené technické
 
zariadenie skupiny A a vyhradené technické zariadenie
 
plynové uvedené v prílohe č. 1 IV. časti skuČiastka
 
178 Zbierka zákonov č. 508/2009 Strana 3895
 
7) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
 
pracovných prostriedkov.
 
8) Prílohy č. 6 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
 
a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov.
 
Príloha č. 3 bod 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorýmsa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
 
a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
 
č. 400/1999 Z. z., ktorýmsa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
pine B písm. a) až c) s médiom acetylén spĺňa
 
požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované
 
bezpečným spôsobom. Opakovaná úradná skúška sa
 
vykonáva
 
a) v lehotách podľa príloh č. 5, 7 a 10,
 
b) najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky
 
technického zariadenia elektrického,
 
c) pred opätovným uvedením technického zariadenia
 
do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c).
 
(3) Úradná skúška a opakovaná úradná skúška sa
 
vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa
 
v dohodnutom termíne.
 
(4) Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky
 
úradnej skúšky podľa odseku 1 alebo opakovanej
 
úradnej skúšky podľa odseku 2, oprávnená právnická
 
osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona do
 
30 dní po ukončení úradnej skúšky alebo opakovanej
 
úradnej skúšky osvedčenie o úradnej skúške alebo
 
osvedčenie o opakovanej úradnej skúške a výsledok
 
úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky potvrdí
 
v sprievodnej technickej dokumentácii.
 
§ 13
 
Odborná prehliadka a odborná skúška
 
(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa
 
preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického
 
zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na
 
mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy
 
a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná
 
skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh
 
č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.
 
(2) Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza
 
úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá
 
bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania
 
úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú
 
plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok
 
a odborných skúšok.
 
§ 14
 
Označenie vyhradeného technického zariadenia
 
(1) Oprávnená právnická osoba označí podľa § 14
 
ods. 1 písm. b) zákona vyhradené technické zariadenie,
 
na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške,
 
osvedčenie o úradnej skúške alebo osvedčenie o opakovanej
 
úradnej skúške. Vyhradené technické zariadenie
 
elektrické sa označí v technickej dokumentácii.
 
(2) Označenie vyhradeného technického zariadenia
 
sa skladá z nezameniteľného symbolu oprávnenej
 
právnickej osoby a posledného dvojčísla roku, v ktorom
 
bola vykonaná typová skúška, úradná skúška alebo
 
opakovaná úradná skúška.
 
(3) Iné označenia a nápisy zameniteľné s označením
 
podľa odseku 2 sa nesmú umiestňovať na vyhradenom
 
technickom zariadení.
 
§ 15
 
Odborná spôsobilosť
 
(1) Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného
 
technického zariadenia podľa § 17 ods. 1 a 2 sa preukazuje
 
preukazom na vykonávanie činnosti (ďalej len
 
„preukaz“) a odborná spôsobilosť na vykonávanie činností
 
podľa § 16 ods. 1, § 18 ods. 1 a § 19 písm. b) až e)
 
sa preukazuje osvedčením na vykonávanie činnosti
 
(ďalej len „osvedčenie“).
 
(2) Odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného
 
technického zariadenia podľa § 17 ods. 1 overuje
 
a preukaz jej vydáva oprávnená právnická osoba. Odborné
 
vedomosti viazača bremien podľa § 17 ods. 2 overuje
 
a preukaz mu vydáva fyzická osoba alebo právnická
 
osoba, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3
 
zákona (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“).
 
(3) Odborné vedomosti na vykonávanie činností podľa
 
§ 16 ods. 1, § 18 ods. 1 a § 24 overuje a osvedčenie
 
vydáva oprávnená právnická osoba.
 
(4) Odborné vedomosti na vykonávanie činností podľa
 
§ 21 až 23 overuje a osvedčenie vydáva osoba oprávnená
 
na výchovu a vzdelávanie; na činnosť podľa § 21
 
odborné vedomosti overuje a osvedčenie vydáva aj škola
 
podľa § 21 ods. 3.
 
(5) Fyzická osoba môže obsluhovať vyhradené technické
 
zariadenie podľa odseku 2 a vykonávať činnosť
 
na vyhradenom technickom zariadení podľa odsekov 3
 
a 4 v rozsahu vydaného preukazu alebo osvedčenia.
 
(6) Oprávnená právnická osoba a osoba oprávnená
 
na výchovu a vzdelávanie oznamuje žiadateľovi dátum,
 
čas a miesto overovania odborných vedomostí najmenej
 
15 dní pred jeho konaním.
 
(7) Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného
 
technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými
 
požiadavkami, ktoré nie je uvedené v § 17
 
ods. 1, a odborná spôsobilosť na opravu vyhradeného
 
technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v § 18
 
ods. 1, sa preukazuje písomným dokladom, ktorý vyhotoví
 
revízny technik po oboznámení a overení odborných
 
vedomostí.
 
§ 16
 
Revízny technik
 
(1) Revízny technik je fyzická osoba, ktorá má odborné
 
vzdelanie a odbornú prax uvedené v prílohe č. 11
 
a ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže
 
a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku
 
podľa vypracovaného pracovného postupu,
 
b) oboznamovať osobu na obsluhu vyhradeného technického
 
zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými
 
požiadavkami, ktoré nie je uvedené v § 17
 
ods. 1, a osobu na opravu vyhradeného technického
 
zariadenia, ktoré nie je uvedené v § 18 ods. 1; rozsah
 
teoretickej časti a praktickej časti oboznamovania
 
určujú bezpečnostnotechnické požiadavky,
 
c) overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného
 
technického zariadenia a osoby na opra-
 
Strana 3896 Zbierka zákonov č. 508/2009 Čiastka 178
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
vu vyhradeného technického zariadenia podľa § 15
 
ods. 7 a vyhotovovať o tom písomný doklad.
 
(2) O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky
 
sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje
 
a) názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky
 
a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka
 
a odborná skúška vykonaná,
 
b) dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej
 
skúšky, meno a priezvisko revízneho technika, rozsah
 
a evidenčné číslo jeho osvedčenia,
 
c) druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
 
d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre
 
kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,
 
e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného
 
technického zariadenia vrátane výrobného čísla
 
alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,
 
9)
 
f) údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené
 
pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej
 
skúške technického zariadenia,
 
g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi
 
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
 
a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť
 
z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky
 
a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,
 
h) celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením,
 
či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej
 
prevádzky,
 
i) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 
so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie
 
zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne
 
ohrozuje život a zdravie,
 
j) meno, priezvisko a podpis revízneho technika,
 
k) názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú
 
prehliadku a odbornú skúšku vykonal zamestnávateľ.
 
(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje
 
na revízneho technika vyhradených technických zariadení
 
elektrických podľa § 24.
 
§ 17
 
Obsluha vyhradeného technického zariadenia
 
(1) Obsluhovať vyhradené technické zariadeniemôže
 
len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide
 
o
 
a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlakovú nádobu
 
stabilnú uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine
 
A písm. b) druhom bode a technické zariadenie tlakové
 
uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f)
 
a g),
 
b) mobilný žeriav výložníkového typu, vežový žeriav výložníkového
 
typu a pohyblivú pracovnú plošinu na
 
podvozku smotorovým pohonom skupiny A, ktorá je
 
určená na prevádzku na pozemných komunikáciách,
 
c) technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického
 
zariadenia plynového uvedeného v prílohe
 
č. 1 IV. časti skupine A písm. d) a g).
 
(2) Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach
 
zdvíhacích môže len viazač bremien, ktorý
 
má platný preukaz.
 
(3) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené
 
bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie
 
je uvedené v odseku 1, môže osoba na obsluhu vyhradeného
 
technického zariadenia, ktorá má písomný doklad
 
o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym
 
technikom; to sa nevzťahuje na obsluhu
 
vyhradeného technického zariadenia elektrického.
 
(4) Samostatne plniť nádrž motorového vozidla plynom
 
môže aj fyzická osoba, ktorá je vodičom tohto motorového
 
vozidla, ak bola s bezpečným spôsobom plnenia
 
oboznámená osobou na obsluhu vyhradeného
 
technického zariadenia plynového s preukazom príslušného
 
rozsahu.
 
§ 18
 
Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného
 
technického zariadenia
 
(1) Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické
 
zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie
 
do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky,
 
riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži
 
a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku
 
opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia
 
uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové
 
s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení
 
a s výnimkou ustanovenou bezpečnostnotechnickými
 
požiadavkami môže len osoba na opravu, ktorá má
 
platné osvedčenie, ak ide o
 
a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlakovú nádobu
 
stabilnú uvedenú v prílohe č. 1 I. časti skupine
 
A písm. b) druhom bode a o technické zariadenie tlakové
 
uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f)
 
a g),
 
b) potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine
 
A písm. e),
 
c) osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb
 
skupiny A,
 
d) technické zariadenie plynové skupiny A.
 
(2) Vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené
 
v odseku 1, môže opravovať, rekonštruovať
 
amontovať do funkčného celku na mieste jeho budúcej
 
prevádzky osoba na opravu, ktorá má písomný doklad
 
o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym
 
technikom; to sa nevzťahuje na vyhradené technické
 
zariadenie elektrické.
 
§ 19
 
Odborná spôsobilosť na činnosť
 
na technickom zariadení elektrickom
 
Činnosti na technickom zariadení elektrickom môže
 
podľa odbornej spôsobilosti vykonávať
 
a) poučená osoba,
 
Čiastka 178 Zbierka zákonov č. 508/2009 Strana 3897
 
9) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
b) elektrotechnik,
 
c) samostatný elektrotechnik,
 
d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie
 
prevádzky,
 
e) revízny technik.
 
§ 20
 
Poučená osoba
 
(1) Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického
 
vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické
 
zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu
 
v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak
 
bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne
 
oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení
 
elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci
 
pri úraze elektrickým prúdom.
 
(2) Oboznámenie podľa odseku 1 vykonáva fyzická
 
osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24.
 
U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá
 
obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho
 
napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba,
 
ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.
 
§ 21
 
Elektrotechnik
 
(1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorámá ukončené
 
stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské
 
elektrotechnické vzdelanie.
 
(2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže
 
v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť
 
na vyhradenom technickom zariadení elektrickom,
 
ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore
 
alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom,
 
ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné
 
technické zariadenie elektrické.
 
(3) Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania
 
alebo so študijným odborom elektrotechnického
 
zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva
 
aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
 
pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických
 
zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred
 
úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní
 
prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže
 
overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť
 
záverečných skúšok.
 
§ 22
 
Samostatný elektrotechnik
 
(1) Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá
 
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika
 
a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 
(2) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť
 
poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť
 
najviac dvoch elektrotechnikov.
 
(3) Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské
 
elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu
 
vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového
 
ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na
 
vyhradenom technickom zariadení elektrickom na
 
tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú
 
prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe
 
č. 11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.
 
§ 23
 
Elektrotechnik na riadenie činnosti
 
alebo na riadenie prevádzky
 
(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie
 
prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky
 
odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má
 
odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 
(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie
 
prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného
 
elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb,
 
elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov
 
a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie
 
prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť
 
prevádzku technických zariadení elektrických.
 
§ 24
 
Revízny technik vyhradeného technického
 
zariadenia elektrického
 
(1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia
 
elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky
 
odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá
 
má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 
(2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia
 
elektrického môže okrem odbornej prehliadky
 
a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia
 
elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na
 
riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať
 
skúšku vyhradeného technického zariadenia
 
elektrického po ukončení výroby.
 
§ 25
 
Zápočet dĺžky odbornej praxe
 
(1) Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika,
 
elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na
 
riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného
 
technického zariadenia elektrického sa započítava čas
 
vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení
 
elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy
 
objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom
 
technickom zariadení elektrickom príslušného napätia
 
a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako
 
tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica
 
času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.
 
(2) Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika,
 
elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na
 
riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného
 
technického zariadenia elektrického sa započítava aj
 
polovica času vykonávania činnosti na inom technickom
 
zariadení elektrickom.
 
Strana 3898 Zbierka zákonov č. 508/2009 Čiastka 178
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
Spoločné, prechodné a záverečné
 
ustanovenia
 
§ 26
 
(1) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja uvedenú
 
v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. d) a v prílohe č. 1
 
I. časti skupine B písm. d) sa nevzťahujú ustanovenia
 
§ 8 písm. c), § 15 a 17.
 
(2) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja uvedenú
 
v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. d) sa nevzťahuje
 
a) § 9 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 v časti upravujúcej
 
opakovanú úradnú skúšku podľa prílohy č. 5,
 
b) § 9 ods. 2 písm. c) druhý bod okrem demontáže
 
a opätovnej montáže bezpečnostného príslušenstva
 
tejto nádoby.
 
§ 27
 
(1) Na základe preukazu alebo osvedčenia platného
 
k 31. decembru 2009 možno vykonávať činnosti podľa
 
tejto vyhlášky na vyhradených technických zariadeniach
 
uvedených v prílohe č. 1 len v rozsahu, na ktorý
 
boli vydané. Ak rozsah preukazu alebo osvedčenia platného
 
k 31. decembru 2009 podľa skupiny a druhu vyhradeného
 
technického zariadenia nezodpovedá skupine
 
a druhu vyhradeného technického zariadenia
 
podľa prílohy č. 1, možno činnosti na tomto vyhradenom
 
technickom zariadení podľa prílohy č. 1 vykonávať
 
len po získaní preukazu alebo osvedčenia príslušného
 
rozsahu.
 
(2) Činnosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) na tlakovej nádobe
 
stabilnej uvedenej v prílohe č. 1 I. časti skupine A
 
písm. b) druhom bode a technickom zariadení tlakovom
 
uvedenom v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f)
 
a g) a podľa § 18 ods. 1 písm. a) na tlakovej nádobe stabilnej
 
uvedenej v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b)
 
druhom bode a technickom zariadení tlakovom uvedenom
 
v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. f) a g) možno
 
vykonávať najneskôr do 31. decembra 2012 bez preukazu
 
alebo osvedčenia po overení odborných vedomostí
 
revíznym technikom s osvedčením na vyhradené technické
 
zariadenie tlakové.
 
(3) Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
 
podľa § 9 ods. 1 písm. c) na vyhradenom technickom
 
zariadení uvedenom v prílohe č. 1 I. časti skupine
 
A písm. e) a skupine B písm. e) prvom bode, na
 
tlakovej nádobe stabilnej uvedenej v prílohe č. 1 I. časti
 
skupine A písm. b) druhom bode a na technickom zariadení
 
tlakovom uvedenom v prílohe č. 1 I. časti skupine
 
A písm. f) a g) sa vykonáva najskôr od 1. januára
 
2011. Sprievodná technická dokumentácia podľa § 7
 
vyhradeného technického zariadenia uvedeného v prílohe
 
č. 1 I. časti skupine A písm. e) sa spracuje v súlade
 
s prílohou č. 3 najneskôr pred vykonaním najbližšej rekonštrukcie.
 
(4) Platné osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii
 
sa považuje za odborné stanovisko k dokumentácii
 
podľa tejto vyhlášky.
 
§ 28
 
(1) Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia
 
na výrobky do ich uvedenia na trh alebo uvedenia
 
do prevádzky, ak tieto výrobky boli vyrobené alebo
 
uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej
 
únie alebo v Turecku, alebo boli za rovnakej podmienky
 
uvedené na trh v niektorom zo štátov Európskeho združenia
 
voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou
 
stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
 
(2) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným
 
aktom Európskych spoločenstiev v oblasti
 
technických noriem a technických predpisov10) pod číslom
 
notifikácie 2009/0388/SK.
 
§ 29
 
Zrušujú sa:
 
1. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce
 
č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach
 
plynových zariadení v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti
 
práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.,
 
2. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie
 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
 
technických zariadení.
 
§ 30
 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
 
Viera Tomanová
 
v. r.
 
Čiastka 178 Zbierka zákonov č. 508/2009 Strana 3899
 
10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem
 
a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
Príloha č. 1
 
k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
 
ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA
 
I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH
 
A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:
 
a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev
 
kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku11) 0,05 MPa
 
1. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
 
2. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol
 
s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
 
3. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným
 
výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
 
4. parný kotol smenovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom
 
do 5,8 MW (IV. trieda),
 
b) tlaková nádoba stabilná, ktorá
 
1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa,
 
s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného
 
tlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200);
 
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené
 
parametre,
 
2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je
 
vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);
 
Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými
 
vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky
 
alebo výplne sa neodpočítava;
 
Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre
 
patria do najvyššej skupiny,
 
c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC
 
majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad cisterna,
 
d) tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami,
 
pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového,
 
e) potrubné vedenie smenovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším
 
dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší
 
ako 200 (2 000),
 
f) tlaková nádoba s najvyšším pracovným pretlakom nad 0,05 MPa a s objemom nad 10 litrov, ktorá obsahuje rádioaktívne
 
látky,
 
g) potrubné systémy s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 vrátane ich súčastí na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi
 
látkami s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa.
 
B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:
 
a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do
 
0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, smenovitým tepelným výkonom nad
 
100 kW (V. trieda),
 
b) tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje
 
1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom
 
nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);
 
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené
 
parametre,
 
2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší
 
ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25),
 
c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC
 
majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50),
 
napríklad sud a fľaša,
 
Strana 3900 Zbierka zákonov č. 508/2009 Čiastka 178
 
11) § 1 ods. 4 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z.
 
12) § 1 ods. 4 písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003
 
Z. z.
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
d) tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2,
 
e) potrubné vedenie
 
1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovolenýmtlakomnad 0,05MPa do1MPa, ktorého súčin najväčšieho
 
dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší,
 
2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia
 
DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené
 
časti,
 
f) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré
 
1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,
 
2. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých
 
jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
 
3. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých
 
jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
 
4. je určené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odluhovanie
 
a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.
 
C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú:
 
Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B.
 
II. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH
 
A. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:
 
a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav
 
a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového
 
typu,
 
b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
 
c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to
 
1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
 
2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
 
3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
 
d) stavebný výťah
 
1. na prepravu osôb a nákladu,
 
2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,
 
e) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,
 
f) pohyblivé schody a chodníky,
 
g) lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,
 
h) výsuvný rebrík s motorovým pohonom,
 
i) zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom:
 
1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo
 
ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom,
 
2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,
 
j) pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v
 
1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža,
 
osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
 
2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,
 
k) zdvíhacie čelo určené namontáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo
 
vystupovaní z vozidla.
 
B. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B podľa druhu sú:
 
a) zariadenie, ktorým je
 
1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou
 
od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
 
2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
 
b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu
 
bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
 
c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického
 
zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
 
1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 
2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte,
 
drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
 
d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
 
1. zdvíhacia rampa,
 
Čiastka 178 Zbierka zákonov č. 508/2009 Strana 3901
 
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
© IURA EDITION, spol. s r. o.
 
2. zdvíhacia plošina,
 
3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
 
4. zdvíhacie čelo určené namontáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
 
e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,
 
f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,
 
g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných
 
systémov na manipuláciu a skladovanie,
 
h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom,
 
i) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.
 
C. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C podľa druhu sú:
 
a) prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie
 
lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,
 
b) technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja
 
alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,
 
c) technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,
 
d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.
 
III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH
 
A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:
 
a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami
 
atmosférickej elektriny,
 
b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami
 
atmosférickej elektriny,
 
c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred
 
účinkami atmosférickej elektriny,
 
d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu
 
(vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 
e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami
 
atmosférickej a statickej elektriny,
 
f) elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok
 
(vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 
g) elektrická inštalácia v priestore smimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom vmokrom prostredí
 
s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane
 
ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 
h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej
 

Čo je to set-top box

Čo je to set-top box?
 
Set-top box je prídavný prístroj, ktorý sa zapojí medzi prijímaciu anténu alebo účastnícku zásuvku STA a televízor. V princípe je to digitálno-analógový prevodník, ktorý prevádza prijatý digitálny signál na obraz a zvuk alebo na analógový televízny signál, ktorý je potom zobrazovaný na analógovom televízore.
 
Potrebuje set-top box napájanie?
 
Áno, set-top box potrebuje napájanie. Väčšina set-top boxov má zabudovaný vlastný zdroj, niektoré potom používajú externý adaptér. DVB-T PC moduly sú väčšinou napájané priamo z počítača alebo notebooku.
 
Možno set-top box zapojiť k akémukoľvek televízoru?
 
Áno, set-top box sa dá zapojiť k akémukoľvek televízoru, záleží len na spôsobe zapojenia. Pokiaľ váš televízor nemá videovstup – SCART alebo CINCH, ale len anténový vstupný konektor IEC, je potrebné použiť set-top box s tzv. modulátorom.
 
Prídem kvôli set-top boxu o existujúce programy?
 
Neprídete. Veľa ľudí používa digitálne prijímače na zvýšenie počtu prijímaných programov, ktoré nie sú vysielané analógovo, a ostatné stanice prijíma analógovo. Ak je set-top box vypnutý, pripojený televízor alebo videorekordér prijíma analógové programy tak, ako tomu bolo pred pripojením set-top boxu.
 
Má set-top box svoje vlastné diaľkové ovládanie?
 
Áno, na prepínanie digitálnych programov sa využíva diaľkové ovládanie dodávané so set-top boxom. Na zapnutie, vypnutie a iné ovládanie televízora, vrátane prepínanie analógových programov, sa používa pôvodný diaľkový ovládač televízora.
 
Môžem použiť jeden set-top box pre viac televízorov?
 
Obvykle nie. Ak by ste použili jeden set-top box pre viac televízorov, sledovali by ste na všetkých pripojených televízoroch rovnaký program. Výnimkou sú viacetunerové set-top boxy, väčšinou dvojtunerové. Takéto set-top boxy však nie sú bežné. Tie potom môžu prijímať toľko programov súčasne, koľko obsahujú tunerov.
 
Komunikujú digitálne prijímače s užívateľom po slovensky?
 
Prijímače všetkých druhov (STB, IDTV, PC moduly), pri ktorých má užívateľ záruku, že jeho komunikácia so zariadením bude v slovenskom jazyku (slovenské menu, teletext so slovenskou abecedou, EPG so slovenskou abecedou) a že majú aspoň základné požadované fukcie, sú označené logom „Vhodné pre slovenské DVB-T". Toto logo, vydávané výrobcom a dovozcom na základe ich žiadosti, znamená, že prijímač zodpovedá požiadavkám technickej normalizačnej informácie TNI 36 7554 „Technická špecifikácia prijímačov DVB-T určených pre slovenský trh".
 
V prípade, že prijímač týmto logom označené nie, odporúčame informovať sa u predajcu o vlastnostiach prijímača, prípadne preštudovať si technické parametre zariadenia v jeho návode na použitie. To sa týka aj ďalších vlastností (napr. príjem signálov HDTV, príjem signálov so zdrojovým kódovaním MPEG-4, MHP).
 
Je možné prepojiť set-top box s videorekordérom alebo DVD?
 
Áno, zapojenie je rovnaké ako pri televízore, teda najlepšie cez konektor SCART. Set-top box býva obvykle vybavený dvomi konektormi SCART - jeden na pripojenie televízora a druhý na pripojenie videorekordéra alebo DVD. Rôzne možnosti zapojenia set-top boxu nájdete na stránkach so schémami zapojenia.
 
Môžem jeden program sledovať a druhý nahrávať?
 
Aby bolo možné sledovať iný program ako nahrávate, musí mať set-top box dva digitálne tunery, čo však nie je obvyklé. Väčšina STB má len jeden tuner.
 
Prijímače na príjem kódovaných programov
 
Aby bol v budúcnosti možný príjem aj kódovaných programov, musí byť prijímač vybavený tzv. CI rozhraním (Common Interface). Podľa Prílohy VI smernice Európskeho spoločenstva č. 2002/19/EC (tzv. Smernica o univerzálnej službe) musí byť takýmto rozhraním vybavený každý televízor s viditeľnou uhlopriečkou nad 30 cm, predávaný alebo prenajímaný v krajinách Európskeho spoločenstva. Do legislatívy Slovenskej republiky bola táto povinnosť zakotvená Nariadením vlády SR č. 26/2005. Pre set-top boxy takéto pravidlo neplatí.
 
Do CI slotu je možné vložiť adaptér akéhokoľvek kódovacieho systému, alebo ho možno tiež použiť na inováciu set-top boxu na novší systém zdrojového kódovania.
 
Prístroje pre nahrávania programov na pevný disk
 
Samostatnú skupinu tvoria prijímača so zabudovaným pevným diskom (PVR - Personal Video Recorder). Užívateľ môže nahrávať relácie z vysielania v nezmenenej kvalite v dĺžke mnohých hodín, alebo zastaviť obraz pomocou funkcie Time Shift a následne sledovať reláciu s oneskorením zo záznamu. Je tiež možné záznam z pevného disku ďalej archivovať mimo prijímač, stiahnuť do osobného počítača, alebo napáliť na DVD.
 
Prístroje pre súčasný príjem pozemského a satelitného vysielania
 
Na trhu sú kombinované prijímače (tzv. kombá), ktoré umožňujú príjem pozemského (DVB-T) i satelitného digitálneho vysielania (DVB-S).
 
Je možné inovovať firmvére set-top boxu?
 
Áno, u väčšiny zariadení možno firmvér (softvérové vybavenie prijímača) inovovať cez sériové rozhranie RS-232C alebo USB. V niektorých prípadoch je možná aj automatická aktualizácia priamo z vysielania s využitím systému SSU (System Software Update). Je to zaujímavá možnosť, ale bude záležať na dohode medzi výrobcami prijímačov a prevádzkovateľmi vysielania, aby sa na vysielaní signálov SSU dohodli.. Aktualizácia firmvéru môže významne zlepšiť užívateľský komfort, ale aj výkonové vlastnosti prijímača.
 
Elektronický programový sprievodca
 
Funkcia elektronického programového sprievodcu (EPG), ktorá umožňuje divákovi prelistovať ponuku programov všetkých programov obsiahnutých v multiplexu, je absolútne nevyhnutnou súčasťou výbavy každého digitálneho prijímača. Každý z výrobcov pristupuje k EPG inak, niektorí sa obmedzujú len na zobrazenie aktuálne vysielaných (Current) a nasledujúcich (Next) programov, iní sa snažia vyťažiť z danej možnosti maximum a ich elektronickí sprievodcovia prevedú diváka programom na celý nasledujúci týždeň, eventuálne umožnia priamo zaznamenať vybraný programu do programu Timeru.
 
Automatické vypnutie a časovač
 
Medzi doplnkovú softvérovú výbavu možno zaradiť funkciu automatického vypnutia (Sleep Timer) alebo časovač (Timer) synchronizovaný podľa času z multiplexu. Druhá z nich v zadaný čas zapne prijímač na prednastavenej predvoľbe a prebudí tak svojho majiteľa zo spánku, alebo umožní záznam obľúbeného programu na pripojenom videorekordéri, ktorý musí byť samozrejme aj zodpovedajúcim spôsobom naprogramovaný.
 
Tu je potrebné uviesť, že žiadny z komerčne vyrábaných prijímačov DVB-T nepodporuje VPS, t.j. nedáva na žiadnom zo svojich výstupov signál, ktorým je možné aktivovať záznam videorekordéra. Hoci je normou presne definovaný spôsob prenosu VPS signálu aj teletextu v rámci digitálneho multiplexu, výrobcovia prijímačov VPS zatiaľ ignorujú a spracúvajú len teletext. Na uvedenie videorekordérov do činnosti možno použiť aj kód PDC, ktorý je možné prenášať práve v rámci teletextu.
 
Podpora aplikácií MHP (Multimedia Home Platform)
 
Platforma MHP (multimediálna platforma pre domácnosti) umožňuje prijímať a využívať doplnkové dátové služby, čo zvyšuje využitie digitálneho televízneho vysielania. MHP je otvoreným (t.j. nie firemným) štandardom, navrhnutým konzorciom DVB. Prijímače, umožňujúce príjem služieb MHP, sú označené špeciálnym logom MHP.
 
V MHP platforme sú MHP aplikácie zaraďované podľa určitých charakteristických vlastností do tzv. profilov v rámci oblastí aplikácii (existujú 4 profily). Profily sa ďalej členia na úrovne (v závislosti od profilu existuje 1 až 3 úrovne). Jednotlivé profily a úrovne, aj s poskytovanými aplikáciami, sú detailne popísané v normách ETSI, v ktorých sú uvedené tzv. špecifikácie (v súčasnosti existujú 4 špecifikácie). Pri tvorbe vyšších profilov a úrovní je zabezpečená spätná kompatibilita, tzn. že vyššie profily a úrovne zahŕňajú aj nižšie profily.
 
Jedným z profilov je tzv. „interaktívny profil". Prijímače podporujúce takýto profil musia byť vybavené integrovaným modemom na realizáciu tzv. spätného kanálu (od diváka k poskytovateľovi služby) Požiadavky na prijímače vybavené spätným smerom sa na Slovensku momentálne pripravujú a diskutujú, s cieľom ich zapracovanie do TNI 36 7554.
 

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru
 
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
 
Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte osobne, alebo zašlite na našu adresu:
 
BALUPA s.r.o. 
Kamenárska 186 
Hliník nad Hronom 
966 01
 
Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.
 
Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.
 
Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom je:
 
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil 
 
Podrobné informácie o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy nájdete v obchodných podmienkach.
 
 

Ilustračné fotografie produktov

Fotografie produktov v drvivej väčšine prípadov zobrazujú produkt tak ako ho pri kúpe dostanete. Ak sú v popise produktu uvedené aj iné farby ako na obrázku, uvedťte prosím farbu do poznámky.
 
Zoberte prosím na vedomie, že pri niektorých produktoch, kde farba nie je podstatný aspekt pri výbere (napríklad ističe), môže byť farebné prevedenie iné ako na obrázku. Rýchlym hovorom na naše čísla si farbu ľahko overíte.
 

Prečo nemôžem platiť na faktúru?

Obchodný model nášho e-shopu umožňuje držať ceny nízko aj vďaka tomu, že nie je možné zaplatiť tovar napríklad faktúrou so 14 dennou splatnosťou.
 
Ak u nás nakupujete po prvý krát alebo len jednoducho nechcete platiť za tovar vopred, zvoľte spôsob platby pri prebratí. Zaplatíte kuriérovi pri preberaní balíku. 
 

Prečo dobierka nie je zadarmo?

Dobierka (platba kuriérovi pri prevzatí) je spoplatnená pretože pre nás znamená väčšie logistické zaťaženie ako keď zaplatíte prevodom, prípradne na faktúru. Ak chcete ušetriť, využite prosím možnosť platby vopred alebo si vyžiadajte možnosť platby na faktúru.
 
Dobierka je spoplatnená 1% z ceny objednávky, najmenej však 1,66€. 
 

Neviem nájsť "malú kockatú koncovku na ethernet"

Netrápte sa s prehrabávaním v tovare ak si nie ste istí názvom - v ponuke máme tisíce položiek.
 
Naši predajcovia majú tovar v oku, ochotne vás nasmerujú mailom aj telefónom!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia